Referat fra generalforsamling 2022 kan ses på medlemssiden.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Randers Flyveklub mandag den 28. marts 2022 kl.19.00 i klubhuset på Randers Flyveplads. Indkaldelsen sker i henhold til § 13 i klubbens vedtægter.  Deltagelse i generalforsamling kræver ikke tilmelding, men stemmeret forudsætter, at kontingentet er betalt.