Regler og vilkår for flyleje

Medlemmer af Randers Flyveklub (standard medlemsskab) har adgang til såvel klubbens eget fly – en Piper Cherokee 180 – samt andre flyvere, der udlejes gennem klubben.

Flyudlejning i Randers Flyveklub regi er ikke en forretning, en et tilbud til medlemmer uden eget fly.

 

Betingelser for at leje fly gennem Randers Flyveklub

For at kunne leje fly i Randers Flyveklub, skal piloten leve op til nedenstående krav.

  • Være i besiddelse af gyldigt og til fly-typen relevant certifikat
  • Være i besiddelse af gyldigt radiobevis – minimum N-BEG
  • Være i besiddelse af gyldigt og relevant medical
  • Være medlem af Randers Flyveklub (standard medlemskab)
  • Have læst og accepteret klubbens regler og vilkår for leje af fly, herunder regler omkring selvrisiko
  • Kunne dokumentere minimum 2 timer som PIC på flytypen inden for de forgangne 3 år, eller
    • Gøre sig fortrolig med flytypen ved at flyve med et af klubbens medlemmer, der er fortrolig med flytypen, eller
    • Flyve én time på flytypen med en instruktør

 

Leje af fly i Randers Flyveklub

Man lejer fly i Randers Flyveklub via bookingssystemet – https://klubfly.oywings.com. Det er også gennem dette system, der udfyldes flyverapport efter afsluttet flyleje. For medlemmer indeholder bookingsystemet også en digital logbog.

Alle medlemmer, der ønsker at have adgang til flyleje i Randers Flyveklub, gør dette ved at henvende sig til klubmesteren eller anden ansvarlig for flyudlejning.

Et fly kan maksimalt lejes for 24 timer pr. booking. Længere udlejninger skal aftales med klubmesteren.

Efter endt flyvning vil medlemmet få tilsendt et link til flyrapport pr. mail, som denne skal udfylde og på baggrund heraf betale for flyvningen ved at overføre til klubbens konto eller benytte betalingskort.

Ved skader/havari hæfter piloten for skader op til DKK 5.000,00 eller en selvrisiko på DKK 5.000,00. Skader skal omgående meldes til både klubmester og Randers Flyservice.

Mangler og uregelmæssigheder skal, så snart disse opdages meldes til klubmesteren og Randers Flyservice.

I klubflyet bør der altid forefindes  1 liter motorolie. Det er op til piloten at melde til Randers Flyservice når denne bruges, så den kan erstattes af en ny.

Hvis det lejede fly af en eller anden årsag – dvs. mekanisk svigt eller uregelmæssigheder, vejr- forhold, sygdom eller andet – ikke kan komme ”hjem” til Randers i henhold til bookingen, skal dette straks meddeles klubmesteren.

Det er lejers ansvar at aflevere det lejede fly i pæn og præsentabel stand. I hangar 1 står der spand, børster og klude som kan bruges til at vaske insekter og jord af flyverene.

Klubmesteren træffes på tlf. 20858058 eller klubmester@randersflyveklub.dk
Værkstedet træffes på tlf.: 25107060 eller randersflyservice@gmail.com

Fly til udlejning

På nuværende tilbydes følgende fly til udlejning gennem Randers Flyveklub.

OY-BKD – Piper PA-28 Cherokee 180
OY-BDU – Piper PA-28 Cherokee 150
OY-AJU – Cessna 150