Med lidt corona-forsinkelse er det nu blevet tid til at sætte x i kalenderen til årets generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes under hensyntagen til alle retningslinjer og foreskrifter onsdag d. 9. Juni kl. 19:00 i klubhuset på flyvepladsen. Indbydelse sendes ud til alle medlemmer i henhold til klubbens vedtægter.

Vi glæder os til et stort fremmøde og en hyggelig og konstruktiv aften.

Mvh
Bestyrelsen